top of page

Sproglige Begreber

Sprog sætter spor og skaber erkendelse

 

En gammel erkendelse er det at man skal passe på sit sprog og både udvikle og værne om det.

Den måde vi taler og udtrykker os på, har betydning for hvordan vi oplever og sanser verden og os selv. 

 

Altså er læring og indlæring også afhængig af den måde vi bruger og opfatter sproget på, og i et større perspektiv er både erkendelse og eksistenstolkning en naturlig forlængelse af sprogbevidsthed. 

 

Hvilke sprogtyper stimulerer forståelse, fantasi, genererer billeder, hukommelse, minder, identitet og erkendelse?

En indgang til sproget og de spor, bestemte sprogtyper sætter fokus på.  

Hvordan vi kan rydde op og få klarhed over nogle af de blindgyder vi kan løbe ind i når vi skal  undersøge noget, udvikle os eller finde svar på vigtige og tilbagevendende spørgsmål. 

 

Jeg kommer omkring de forskellige sprogtyper i forhold til musik og læring

 

 • Dialekt                      Regional sprogbrug

 • Etnolekt                    Tilknytning til en bestemt etnicitet 

 • Sociolekt                  Tilknytning til en bestemt sociallklasse

 • Generalekt              Køn og sprog

 • Idiolekt                    Individdets unikke sprogvariation

 • Kronolekt                Alderens indflydelse på sprogbruget

 • Teknolekt                Fagsproget

 

Som musiker er du selvfølgelig også afhængig af både at have et individuelt og personligt forhold til din musik, og samtidig, at kunne kommunikere dine tanker omkring musik ud fra mange forskellige vinkler. Det være sig stillistiske, følelsesmæssige eller teoretiske og analytiske tilgange.

Selv om en stor musikalsk oplevelse kan udtrykkes af dig med brug af store superlativer, så er det ikke sikkert at musikerne i dit band, eller for den sags skyld du selv, erfarer hvorfor den lød godt eller ramte lige dig i hjertet.  Det kan være fordi store ord kun beskriver oplevelsen, - ikke indholdet. 

 

 

Shitsumon    

Kunsten ”At Spørge” – uddybning af et japansk begreb om afsøgning

 

 

Flere intelligenser i spil

Howard Gardner - De Syv Intelligenser (Frames of Mind - 1983)

 

                      “Hvis dit eneste redskab er en hammer - ser alt omkring dig ud som søm.”

 

En inspiration i Gardners banebrydende tænkning om vore forskellige styrker og indfaldsvinkler til sansning, kognition, kropsbevidsthed m.m.

Sproglig --Logisk Matematisk - Spatial - Krops-kinæstetisk – Musisk – Interpersonel og Intrapersonel Intelligens.

 

 

Serendipitet – at lede efter et – men finde noget andet

Serendipitet er et begreb som bruges om det at finde eller snuble over andet og mere end det man leder efter i en undersøgelse. Det kan være en undersøgelse af videnskabelig karakter eller af kunstnerisk søgen - kendetegnet ved balance mellem at udføre automatiserede processer, indskyde forhindringer, nye tilgange til et stof og den måde man arbejder med stoffet på.

Altså er der tale om, at styring og kontrol er en del af arbejdet og tab af netop disse begreber samtidig er essentielt. Altså en vekselvirkning mellem at have kontrollen og turde miste den.

 

 • Tilfældet og Opmærksomheden er i fokus

 • Handling før vished

 • Parathed og Situationsbestemthed

 • Værktøjer og Medier

 • Pendling og metode

 

 
Rolleskift

Vi påvirkes på et både læringsmæssigt og følelsesmæssigt plan af de medier vi bruger og overgangen fra et såkaldt hurtigt medie, digitale medier og programmer, til at arbejde analogt og langsomt på et instrument, er for mange en både kropslig og kognitiv udfordring. Brug af metode, viden, men også ritualer og sproglige omskrivninger er nødvendige i skiftet mellem de mange roller. Og dermed kommer identitet og kultur også ind i billedet.

bottom of page