top of page
Identitet
Identitet i forhold til læring

Identitet kan opleves ud fra mange betragtninger og står aldrig alene, men knytter sig til selvopfattelser som tilbydes den enkelte i form af sprog, adfærd, miljø og tankeretninger. Identiteten kommer i særdeleshed i fokus når vi bevæger os igennem forskellige livsfaser. De værdier vi lever på i en livsfase kan vise sig mindre vigtige i en kommende fase og overgangen mellem de forskellige faser kan derfor skabe forvirring. De roller som et samfund tilbyder kan ydermere gøre det vanskeligt at finde sin integritet og en sammenhængende identitet. 

 

 • Overgangen fra leg til profession

 • At forstå sig selv i ”noget andet” end sig selv

 • Selviscenesættelse – Jeg ‘et i Verden - positive og negative sider 

 • Mennesket vil i moderniteten fokusere på ikke Inderlighed, - men Synlighed.

 • Portrættet – idealbilledet

 • Kenneth J Gergen -  Det mættede selv

 • Jagten på det personlige og tab af selv

 

Jean Baudrillard - Virkelighedsbegreber - med inspiration i den franske filosof

Baudrillard hævder at vi tager ”kort” over virkelighedens landskaber ligeså seriøst, eller mere seriøst end selve landskabet.

Hyperrealitet – ”over” eller ”forstærkelse”, altså en overrealitet

Oplevelsessamfundets betydning for begreber som fordybelse, koncentration og erfaring.

 

Ian Craib   -   “The Importance of Disappointment”

Ian Craib arbejder med dette, for mange sikkert lidt mærkelige og provokerende begreb. Hvordan kan skuffelser dog føre noget godt og konstruktivt med sig? - Om realitetscheck og den naturlige begrænsning. Om den moderne frihedsforestilling ; at alle muligheder er åbne til alle tider. At vi siger det til hinanden som et livscredo manifesterer sig ikke nødvendigvis som virkelighed i vores identitetsfølelse.              

" Forventningen om et liv uden skuffelse og dermed at kunne slippe for begrænsninger og banalitet,- fører til et tvivlsomt læringsmiljø og tårnhøje forventninger til jeg´et som bærer alt ansvar selv, hvis ikke de små (og store) mål indfries.

 

Idoliseringen af individualisten – beundring for vinderen, eneren, talentet, gør til tider de fælles arbejdsrum tvivlsomme og påvirker sprogbrug og praksis. Positive og negative aspekter til diskussion.

 

Zygmunt Bauman – turisten som metafor

Turisten er blevet vort eksistentielle forbillede. Turisten er en oplevelsessøger, der organiserer sine livsbegivenheder ud fra deres evne til at generere æstetiske oplevelser. Turisten kan i en forstand ikke være moralsk, fordi vedkommende ikke har længerevarende forpligtelser over for andre; turisten har ikke andet at leve op til end sine egne (flygtige) præferencer. Turister har i egne øjne »the right to spin their own web of meanings« ud fra egne æstetiske præferencer og står ikke til ansvar over for forud givne normative standarder.

En god diskussion om institution, lærer/studerende, den studerendes egen historik og udvikling.

Er alt forfra, eller bygger vi oven på noget? Og i givet fald – Hvilket? 

 

                                                                  Eksistens

 

                                                                                  eksistere 

                                                                                    (latin  - ex(s)istere - træde ud, fremtræde, stille sig)

  
                                                                            at   træde   frem 
 

 

At blive synlig  - og jo ikke bare at blive synlig for andre, da der jo ikke er tale om  - A T   O P T R Æ D E

men netop at blive - S Y N L I G   F O R   E N  S E L V

 

At vi ikke bare automatisk er os selv, men skal arbejde på at få øje på hvad vi er mens vi lever livet, er hvad eksistentielle begreber kan hjælpe os på vej med. 

Jeg finder inspiration og brugbare værktøjer i at inddrage visse tanker og begreber fordi de giver os mulighed for at se på os selv fra flere vinkler og således blotlægge de "blinde" vinkler vi kan have når det drejer som om vort eget liv. 

 

Det kunne være 

 • Menneskelige grundvilkår, udfordringer og potentialer

 • Virkelighed og Uvirkelighed - hvorfor føles noget mere "virkeligt" end andet

 • Mulighedsrigdom - og det at træffe Valg

 • Personlighed og Integritet 

 

 

 • Musikerens Sind og Kultur

 • Læring som lyst og slid

 • Lystkultur og selvdisciplin – spiller de sammen?

 • Filosofiske begreber i hverdagen - tanker om det liv som faktisk er dit - ikke andres

 • Når selvoptagetheden kommer i vejen for selverkendelsen 

 

 

Den Fantastiske Fortælling (Virkelighed) – Michael Ende

En inspiration i læsningen af to af Michael Endes værker - om to verdensopfattelser:

 

 • Den empiriske hverdagsvirkelighed på den ene side - og

 • Den sælsomme, overnaturlige og fantastiske verden på den anden side

 

Om at trække erfaringer fra den ene verden med over i den anden

 

Den Dialektiske Virkelighed

Flere stemmer som får taletid i ens liv – diálektos ”Samtalekunst”

Opleve  forskellige virkeligheder i forhold til 

Kunsten, Filosofien, Litteraturen og Åndslivet, som kan præge vores dagligdag. Ikke som noget uvirkeligt men som noget virkeliggørende

 

 

 • Bo Jakobsen                          Livsdilemmaer - at skulle vælge ét – i et hav af muligheder

 

 • K.E. Løgstrup                        De Suveræne Livsytringer – ophav og

 

 • Lennart Winnberg               Ubevidst kompetent – med alla våra 8 intelligenser –

 

 • Søren Kierkegaard              Valget - modet til at vælge fra og glæden over at vælge til

                                                                 At skabe sin egen historie igennem sine handlinger - Mulighedsrigdom

 

 • Anthony Giddens                Lokale liv - Globale fænomener – informationsstrøm - mulighedsrigdom

                                                                 At leve “i” verden og samtidigt at skulle vælge “sin” verden

 

 • Yanagi Soetsu                       Zen Æstetikken og dets begreber

 

 • Dorthe Jørgensen                Logisk og Æstetisk Erkendelse som to sider af læring

 

 • Logisk /Æstetisk                   At erkende verden med forstanden/ med sanserne

 

 • Karl Ove Knausgård           Filosofiske betragtninger i litteraturen

 

 • Karen Blixen                        Kunsten som ånd

bottom of page