top of page

I n t r o d u k t i o n

Velkommen 

 

Her kan du finde oplysninger om nogle af de områder jeg primært arbejder med og interesserer mig for.

Dels som musiker/trompetist, komponist men også som pædagog. 

Jeg er optaget af mennesker som bestræber sig på at udvikle deres evner og drømme i et både kreativt og værkstedsorienteret miljø.

Både som kunstner og pædagog er jeg interesseret i det helt jordnære og de små detaljer, men i samme grad i det som får os til at reflektere og tænke stort. Jeg tror på at vekselvirkningen mellem håndens og åndens arbejde kan give os både nyttige læringsmæssige erfaringer og tilføre vores liv en større oplevelse af mening. 

  

                                                                    ”Der findes mennesker, der aldrig kan komme til Fantásien,

                                                                     og der findes mennesker, der kan, men aldrig tager derfra igen.

                                                                     Og så er der atter andre, der tager til Fantásien og vender tilbage derfra.

                                                                     Sådan som du, Bastian. Og det er dem, der gør begge verdener sunde.”        

                                                                                                                                                                                                     -   Michael Ende 

 

Den naturlige veksling og udveksling mellem to eller flere virkelighedsopfattelser (som det blandt andet er beskrevet i Michael Ende´s "Den Uendelige Historie") det kunstneriske og det faglige, den praktiske hverdag og det eksistentielle, er ofte først frugtbar, når man kan favne begge dele i en sund vægtning. Men såvel Kunstneren som Håndværkeren, - Ideen såvel som Værktøjet, Instrumentet eller Erfaringen, har brug for både tid, gentagelse og fordybelse.  

En fordybelse som nemt kan gå mærkeligt tabt i den daglige "mulighedsrigdom". Et væld af muligheder som paradoksalt nok også kan hensætte os i en række dilemmaer. Derfor kan det være en udfordring at få klarhed over tanken, eller komme i gang med arbejdet. 

Refleksion

At tænke over selve livet virker simpelthen for abstrakt i forhold til de krav den almindelige hverdag stiller. 

Det kan hindre den enkelte i at få øje på hvem, eller hvad, man faktisk er, hvilke muligheder og behov man egentlig har, og dermed kan man ind imellem blive et mysterium for sig selv.  En fornemmelse af rådvildhed og tomhed kan udmærket være en konsekvens af ikke at kunne arbejde med både de lidt større spørgsmål, såvel som at kunne være selvforglemmende i en helt jordnær proces. 

 

Dedikation

At kunne dedikere sig, at fordybe sig og kende et fag til bunds og at give sig selv helt indenfor sin metier, skulle gerne bidrage til at give den enkelte en fornemmelse af "mening". Det lader sig dog sjældent gøre uden også at have blik for tilværelsens skønne, men også krævende øjeblikke, som tillader os at vokse og gøre erfaringer.

 

Interessen gælder altså ikke kun den strategiske og uddannelsesmæssige tænkning, men i ligeså høj grad at kunne sætte fokus på den livsmæssige situation et menneske aktuelt og rent faktisk lever i - lige nu.

 

Denne side henvender sig til dig og de mange musikere og musikstuderende, som har den samme interesse, og som søger at finde mening og svar på nogle af de spørgsmål, der opstår når man beskæftiger sig med identitet, personlige drømme, musik som profession og faglighed, og - tilværelsen som altid nærværende og vitale begreb.  Som den danske filosof K.E.Løgstrup siger det, er tilværelsesoplysning dialektisk, og du kan derfor finde både læringsmæssigt, praktisk, fagligt og filosofisk stof på de følgende sider. 

 

Jeg håber du må blive inspireret  :-)

Flemming Agerskov

 

 

bottom of page