top of page

Foredrag

 

Denne side indeholder emner som kan inddrages i forlængelse af en almindelig undervisningssituation, men som også egner sig godt til foredrag eller clinics, hvor man har tid til at undersøge de forskellige emner på et dybere plan.  

 

Nogle af ideerne omkring Filosofi, Musik og Læring er inspireret af foredrag på Danmarks Designskole, hvor der blev arbejdet med kunst, filosofi og læring i forhold til eksistentielle og æstetiske begreber.

 

På Rytmisk Musikkonservatorium har jeg i nogle år blandt andet undervist i faget PPS (Pædagogik, Psykologi og Studieteknik), hvor tværfagligheden mellem musikerens håndværk og kunstnerens arbejde har været i fokus.

 

Derudover er emnerne præget af min øvrige interesse for filosofi og læring, og nok også i en vis grad af min livslange interesse for Japan og japansk kultur og sprog. Mit første møde med kulturen var et ophold i Kyoto fra 1986 til 1987, hvor jeg holdt orlov fra konservatoriestudierne i Aarhus.

 

MUSIKALSK LÆRING 

Musikerens krop, hjerne, sind og værktøjer

 

Emnerne her handler om den måde du arbejder på i daglige. Hvordan sætter den måde du beskæftiger dig med musik på, spor i den aktuelle hverdag.  

 

Det handler om arbejdsmetoder og opmærksomhed omkring de mange facetter af læringen som den enkelte må tage stilling til i sin læringsproces. Nogle områder er bestemt af ”menneskets hjerne” som alment begreb. Der er altså områder hvor vi må tilpasse det ”personlige” til noget ”alment” for at få noget ud af øveprocessen. Det er altså ikke altid nok at have et stærkt forhold til musik. 

Sprog og Handling, som kan præge vores erfaring, handler altså om både almene og individuelle tilgange.

 

Det siges at:

 

                                                            "Hjernen er en skulptur, der formes af erfaringen"  – men hvilke erfaringer har du gjort dig?

 

og 

 

                                                             "Læring er ikke overførsel - men Individets aktive Indgriben" - men hvordan griber man ind?

 

 

Vi ser på blandt andet disse emner i lyset af begreberne:

 

Hukommelse

 

 • Hukommelse - afhængig af - Begreb, Repetition, Oplevelse og Personliggørelse

 • Indkodning eller skrivning, hvor informationen gemmes

 • Lagring eller vedligeholdelse, hvor den gemte information bliver opretholdt

 • Genkaldelse eller læsning, hvor den lagrede information fremkaldes.

 

Glemsel

 • Uopmærksomhed – i introduktionsøjeblikke,

 • For sen repetition og genkaldelse

 • For Svage billedassociationer – for lidt begrebsliggørelse og forankring i holistisk oplevelse

 

Visualisering

Billeddannelse og tilegnelse (Hegel og Begrebsanstrengelsen

 

Det subliminale                  

”En virksomhed, der ellers vilde foregaa med Bevidsthed, kan, naar Bevidstheden samtidigt er optaget af noget Andet, foregaa under Bevidsthedens Tærskel.”  Harald Høffding 

 

 

At praktisere - "to practice" - øvning i forskellige kontekster

 • Livsløgneren og Den Aandløse slider - 2 faldgruber og arbejdet med alternativer

 • Hvad gør min hjerne og hvad vil jeg?

 • Gentagelsens Psykologi

 • Hvad er hukommelse

 • Hvad er øvelse og selvkritik

 • Forudsætningsfærdigheder

 • Hvorfor og hvordan forandrer vi adfærd

 • Chunking og Mønstergenkendelse

 

Øvelser:

 • Ars Nova Memoria – Begrebsassociation – Begrebssynonym – Begrebsantonym – Kompleksitetsreduktion – Kompleksitetsøgning – Chunking – Rolleskift i opmærksomhed

 

bottom of page