top of page

Musik og Læring

Musik og Læring er to begreber som du måske har oplevet kan være en udfordring at forene, da oplevelsen af musik ofte er særdeles umiddelbar og intuitiv, og oplevelsen af det, at lære, på den anden side er forbundet med refleksion og ihærdigt pligtarbejde. 

 

Netop forholdet mellem det pligt- og lystdrevne som to tilsyneladende modsatrettede begreber er det nødvendigt for mange musikere at tage med i sine tanker om identitetsdannelse og uddannelse.

 

I den nordiske musik - og læringskultur, er der ikke altid tradition for at inddrage filosofiske eller eksistentielle betragtninger i uddannelsen. Det kan synes noget tankevækkende da tiden kalder på selvstændig tænkning og en evne til at formulere og skabe nye projekter med en personlig og original vinkling. 

At du kan forholde dig spørgende og undrende til både lærings- og livspraksis, og at søge forbindelser og begreber som stimulerer begge sfærer er dels en udfordring, men også en meget givende beskæftigelse. 

 

En mængde begreber presser sig på i den enkeltes lærings- og livspraksis.

Nogle virker nærende for ens udvikling og trivsel, mens andre til tider kan være forstyrrende. Det er de begreber jeg gerne vil gøre opmærksom på og på den måde måske skabe mere tillid til de evner den enkelte besidder og dermed skabe en større oplevelse af personlig integritet. 

 

K.E. Løgstrup definerer Integritet som "personlighedens samlede styrke" og det begreb er måske værd at tage med sig på rejsen. 

Især hvis du til tider har følt at det kunne være krævende at få begreber som forandringsvillighed, individualitet, originalitet, innovation, mediebrug og branding, til at spille sammen med andre vitale begreber som lyst, umiddelbarhed, ro, personlighed, koncentration, inspiration og fordybelse. 

 

Netop oplevelsen af at kunne skabe sammenhæng mellem vigtige begreber i den enkeltes liv,  kræver forskellige eksistentielle, idemæssige og identitetsmæssige tilgange, som musikeren kan have glæde af i arbejdet med at udvikle både sig selv og musikken. 

 

Det kan lade sig gøre - ikke hurtigt - men med tålmod og den indlevelse som dit liv fordrer af dig. 

 

Venlig hilsen 

Flemming Agerskov

bottom of page